[วีดิโอ] มองอนาคตสตาร์ทอัพไทย ผ่าน KT Venture และการใช้เทคโนโลยี ดัน Sme สู่ Startup ระดับโลก

8 October 2020 VDO

KT Venture หนี่งใน CV ที่กำลังมาแรง กับเป้าหมายที่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดัน SMEs สู่ยุคดิจิทัล และฟังการวิเคราะห์ทิศทางอนาคตตลาด Startup ไทยหลังโควิด-19

https://www.facebook.com/1176359702374365/videos/357329945468274
Loading...