NIA ส่งพี่เลี้ยงติวเข้มสตาร์ทอัพ โครงการ Startup Thailand League ปีที่สี่

31 July 2020 Startups

NIA กางแผน Startup Thailand League ปั้นสตาร์อัพหน้าใหม่ พร้อม Certify Incubator สร้างพี่เลี้ยงประกบ เปิดทางเลือกสายอาชีพยุค Covid-19 

“NIA ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายพันธมิตรกว่า 40 สถาบัน ในการดำเนินงานสู่ปีที่สี่ ของกิจกรรม Startup Thailand League ที่ช่วยสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในกลุ่มนิสิต นักศึกษาและอาชีวะที่สนใจ”

ปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมฝ่ายพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เล่าในรายการแลกเปลี่ยนความรู้ออนไลน์ Startup Thailand League Talk Ep1 ตอนเริ่มต้น เรียนรู้ Startup ในปีที่สี่ กิจกรรมนี้จะยิ่งสอดรับกับนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาที่อาจว่างงานในช่วง Covid-19 โดยจะทำให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้อีกทางเลือกการเป็นผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ นอกเหนือจากการทำงานมืออาชีพในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่

ที่ผ่านมาเราได้สร้างเครือข่ายกว่า 35 มหาวิทยาลัย อบรมความรู้การทำธุรกิจ การบริหารและเทคโนโลยี การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนสถาบันละหนึ่งล้านบาท ให้กับนักศึกษาผ่านการอบรมกว่า 30,000 คน ตลอดสามปี 

“กิจกรรมของเราจะทำให้นักศึกษาต่างคณะได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบสหวิชาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บริการใหม่ ผ่านการประกวดในมหาวิทยาลัยรวมกว่า 500 ทีมต่อปี ซึ่งคัดเลือกระดับท้อปเทนของแต่ละสถาบัน จากนั้นเข้าแคมป์ฝึกอบรมและแข่งขัน Pitching ระดับประเทศรวมกว่า 400 ทีมที่จะ Pitching วันเดียว”    

โดยทีมผู้ผ่านเกณฑ์ จะได้รับเงินทุนให้เปล่าและเริ่มต้นกิจการ 1.5 และหากมีขนาดธุรกิจใหญ่ขึ้นจะได้ทุน 3-5 ล้านบาท ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และโอกาสจะได้รับเงินทุนร่วมลงทุน (วีซี) จากธนาคารออมสินและพันธมิตรวีซีในเครือข่ายของเอ็นไอเอที่มีความสนใจการลงทุนรายสาขาเฉพาะเกษตร ฟินเทค อาหาร เป็นต้น 

สิ่งที่จะเพิ่มเติมในปีนี้ ทาง NIA ได้ Certify Incubators กว่า 40 แห่ง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมที่ได้รับคัดเลือกในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดกิจการ ตั้งแต่การจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีและบุคลากรอื่นๆ  

เกณฑ์การผ่านคัดเลือกนั้น แต่ละทีมต้องศึกษาตลาดเป้าหมาย มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนและมองหา Pain Point ของผู้ใช้งานเพื่อมองหาความเป็นไปได้ที่จะมาตอบโจทย์เป้าหมายและต้องซักซ้อมต้องเกิดความมั่นใจ 

ธนกฤตา เจริญพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ธนาคารออมสิน เสริมในฐานะพันธมิตร NIA มาสามปี ว่าธนาคารมีเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับ NIA ในการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่  โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยกว่า 80 แห่ง ทั้งสนับสนุนการตั้ง Innovation Hub เป็น Co-Working Space ในสถาบันการศึกษา 40 แห่ง 

ผู้ที่จะผ่านการ Pitching ส่วนใหญ่ จะมีความหลงใหลชื่นชอบกับสิ่งที่ทำ มีความรู้และลงมือทำเอง จนเกิดความมั่นใจ  มีสมาร์ทไอเดีย จนทำให้เกิดเป็นสมาร์ทคอมพานี 

ยิ่งเมื่อเกิดวิกฤต Covid-19 จะยิ่งเป็นตัวเร่ง การปรับใช้เทคโนโลยีด้านกระบวนการ การตลาดและการผลิต ซึ่งสตาร์ทอัพจะยิ่งทวีบทบาทความสำคัญการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ปริวรรต เล่าต่อว่า ในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม จึงได้จัดกิจกรรมทางออนไลน์ ผ่านกิจกรรม Startup Thailand League Talk โดยจะมี 6 Ep ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นกิจการ

ใน Ep2 ต้องกล้าที่จะก้าว โดยรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ ผู้ก่อตั้ง Fixzy ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมสารพัดช่างซ่อมบ้าน ที่ถ่ายทอดความมุ่งมั่นการพิสูจน์โมเดลธุรกิจ

Ep3 ยุทธวิธีและเครื่องมือสู่ความสำเร็จ โดย ณัฐรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี มาแนะนำการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จะแปลงไอเดียออกมาเป็นแผนธุรกิจ 

Ep4 แหล่งเงินทุนและการตลาด โดยสองสาว ณัฏฐานุช อนันตพันธุ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูเอ็กซิท จำกัดและณัฐพร สุชาติกุลวิทย์ จะมาแนะนำการค้นหาลูกค้าที่น่าสนใจและแหล่งทุนในการเริ่มต้นกิจการ 

Ep5 พงศธร ธนบดีภัทร Chief Operation Officer (COO) และผู้ร่วมก่อตั้ง Refinn ที่จะมาบอกเคล็ดลับ “พูดอย่างไร ให้ได้เงิน” เน้นการสื่อสารให้ชนะใจคน การสร้างโน้มน้าวทั้งลูกค้า พันธมิตรและนักลงทุน

และ Ep6 ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอด จากประสบการณ์จริงของ รังสรรค์ พรมประสิทธิ์ CEO แห่ง QueQ ที่นำพาธุรกิจผ่านวิกฤตและการปรับตัว จนสามารถนำธุรกิจไปขยายในตลาดต่างประเทศได้