นวัตกรรมขนมน้องหมา ‘Laika’ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

25 August 2021 Startups

แม้จะสื่อสารกันด้วยภาษาเดียวกันไม่ได้ แต่ใครที่เป็น ‘ทาสน้องหมา’ คงทราบดีว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่ต่างอะไรจากการดูแลลูก และเมื่อเพื่อนแท้เหล่านี้มีอาการเบื่อ หรือแพ้อาหาร เจ้าของก็ย่อมต้องการรีบสรรหาสิ่งที่ดีสุดเพื่อให้น้องหมามีคุณภาพชีวิตที่ดี

อาหารหรือขนมสำหรับสุนัขทุกวันนี้มีเนื้อไก่เป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการผื่นคันและขนร่วงสำหรับสุนัขที่แพ้โปรตีน ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มสุนัขเหล่านี้ จึงต้องเน้นเรื่องสุขอนามัย การปรับความสมดุลทางโภชนาการ ไปพร้อมๆ กับรสชาติที่ถูกปาก แต่ในขณะเดียวกัน การผลิตอาหารสัตว์ทุกรูปแบบมีส่วนในการเพิ่มภาระให้กับระบบนิเวศที่ส่งกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลก ซึ่ง คุณอิทธิกร เทพมณี CEO บริษัท ออร์ก้าฟีด จำกัด ได้อธิบายไว้ดังนี้

“ในการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นอาหารสุนัข จำเป็นต้องใช้พื้นที่ ทรัพยากรน้ำ ซึ่งกระบวนการผลิตนั้นสร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อม แม้กระทั่งอาหารสัตว์ที่ผลิตจากพืชเองก็ก่อให้เกิดขยะหรือส่วนเกินจากชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้ ธุรกิจของเราจึงเริ่มนับหนึ่งจากจุดนี้”

บริษัท ออร์กาฟีด จำกัด คือผู้ผลิตขนมทางเลือกสำหรับสุนัขที่มีอาการแพ้โปรตีนจากเนื้อไก่ ซึ่งมีวัตถุดิบมาจากแมลงวันลาย หรือ Black Soldier Fly ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี เป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนำโรค และที่สำคัญแมลงเหล่านี้บริโภคเศษผักที่เหลือจากการผลิตอาหารในโรงงาน ซึ่งนับว่าเป็นช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรสหประชาชาติตั้งเป้าหมายเป็น 1 ใน 12 เป้าหมายทางความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)

“โรงงานใหญ่เพียง 1 แห่ง สามารถก่อให้เกิดอาหารส่วนเกินและขยะอาหารมากกว่า 2 ตันต่อวัน การนำเอาเศษอาหารเหล่านี้มาเป็นอาหารให้กับแมลง และนำแมลงมาผลิตอาหารให้กับสุนัข ถือเป็นกระบวนการอัพไซเคิล (upcycle) ที่ช่วยลดมลภาวะให้กับธรรมชาติ การสร้างวงจรอาหารที่ปลอดภัยตลอดการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ”

แต่กว่าจะออกมาเป็นขนมสุนัข ‘ไลก้า’ ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดทุกวันนี้ ออร์ก้าฟีดใช้เวลากว่า 2 ปี ในการปั้นไอเดียให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง เริ่มจากการตามหาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อขอรับคำแนะนำในการผลิต แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ‘ไลก้า’ เกิดขึ้นจากแนวคิดใหม่ ไม่เป็นที่คุ้นเคย ทำให้การจัดการดำเนินงานต่างๆ ไม่บรรลุเป้าหมายทันที

“ด้วยความที่ผู้ก่อตั้งทุกคนเป็นคนรักสุนัข พวกเราจึงเสาะหาเป้าหมายในการผลักดันตัวอย่างอาหารนี้ไปสู่คนที่รักสุนัขเช่นกัน จนในที่สุด เราก็ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร หรือ Space-F ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อปี 2562”

โครงการ Space-F เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบ่มเพาะสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีอาหาร ให้พัฒนาสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จากการเข้าร่วมโครงการนี้ บริษัทฯ มีโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“นอกเหนือจากการผลิตอาหารออกมาอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ เราต้องการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกสูตรพิเศษ เพื่อบำรุงเล็บ ขน ผิว ด้วยการเพิ่มน้ำมันปลาที่มีโอเมก้า 3 และ 6 รวมทั้งสูตรเพื่อบำรุงสุขภาพ เพิ่มภูมิสารต้านมะเร็ง ด้วยเบต้าแคโรทีน ซึ่งสูตรพิเศษเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และอาจารย์ด้านโภชนาการ เพื่อการกำหนดส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อสุขภาพของสุนัข”

สำหรับ ออร์ก้าฟีด ส่วนผสมที่นอกเหนือจากสารอาหารคุณภาพก็คือ ความเชื่อในเรื่องความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ออกแคมเปญผลิตถุงขนม ‘ไลก้า’ ที่มีสีสันสวยงาม จากการรีไซเคิลมูลช้าง โดยสนับสนุนให้ลูกค้าส่งถุงกลับคืนมายังบริษัทฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปย่อยสลาย เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย