แลปตรวจเชื้อเคลื่อนที่ นวัตกรรมสกัดโควิด-19ระบาดระลอกใหม่

14 October 2020 Technology

นวัตกรรมห้องคัดกรองเชื้อโควิด-19 เคลื่อนที่ฝีมือคนไทย กระทัดรัด ใช้งานสะดวก มั่นใจผู้ตรวจ แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยปลอดภัย  เตรียมประจำการจุดเสี่ยง ด่านตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน โรงแรม โรงพยาบาล การันตีให้ผลรวดเร็วแม่นยำป้องกันระบาดระลอกใหม่ 

วิสิทธิ์ พชรธนสาร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เชี่ยวชาญโซลูชั่นและระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) ได้ร่วมมือกับซีเมนส์ ประเทศไทย เปิดตัว นวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ หรือ Modular Covid-19 Examination Unit ที่พัฒนาและผลิตโดยฝีมือคนไทย ตามมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

มีจุดเด่นเน้นด้านความปลอดภัย ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและวางระบบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งระหว่างคนไข้และแพทย์หรือระหว่างคนไข้ด้วยกันเอง พร้อมควบคุมระบบการไหลเวียนอากาศด้วยเทคโนโลยี Climatix IC จากซีเมนส์ ป้องกันการปนเปื้อนขั้นสูง โครงสร้างผลิตจากวัสดุแข็งแรงคงทนได้มาตรฐานในอุตสาหกรรมสาธารณสุข เคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ด้วยขนาดเพียง 3x6x3 เมตร ติดตั้งและใช้งานได้ทันทีเพียงมีแหล่งจ่ายไฟบ้านทั่วไปรองรับ และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการนำตัวต้นแบบนี้บริจาคให้แก่องค์กรที่เหมาะสมในการดำเนินการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่เสี่ยงหรือจุดผ่านแดน อาทิ สนามบิน หน้าด่านหรือจุดผ่านแดนทั่วประเทศ

ทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภายในประเทศไทยควบคุมที่ดี ด้วยมาตรการป้องกันและวินัยการดูแลตัวเองที่เข้มงวด แต่ทุกฝ่ายยังไม่อาจวางใจได้เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก ซึ่งจุดคัดกรองผู้ป่วย อาทิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน โรงพยาบาล โรงแรมที่พักสำหรับกักตัว หรือจุดผ่านแดนของประเทศถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่อการรับมือและป้องกันการกลับมาระบาดรอบสอง ดังนั้นมาตรการป้องกันที่ดีที่สุด ณ ขณะนี้ คือ การสร้างจุดคัดกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ยืดหยุ่น และได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย 

นี่จึงเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากพบว่าตู้ตรวจโควิดที่มีอยู่หลากหลายแบบในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในด้านความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานต่างๆ อาทิ การเคลื่อนย้ายทำได้ลำบาก มีอุปกรณ์แยกย่อยหลายส่วน มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อระหว่างผู้มาตรวจด้วยกันเอง ไม่มีห้องผู้ป่วย วัสดุที่ใช้เก็บเชื้อทำความสะอาดยาก ไม่มีห้องแลปเพื่อตรวจหาผลอย่างรวดเร็วในตัว ออกแบบด้วยเครื่องปรับอากาศธรรมดาทำให้เชื้อโรคสะสม และไม่คงทนแข็งแรงพอ

วิสิทธิ์ กล่าวว่า ได้พัฒนาต่อยอดไอเดียเพื่อหาทางออกแบบและผลิตห้องตรวจโรคที่มีความปลอดภัยระดับสากลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มีฟังก์ชั่นและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดและใช้งานได้จริง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี ในอุตสาหกรรม Pharmaceutical และ Biotechnology บวกกับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสมองกลที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ง่ายดายเหมือนเราสวมเสื้อและจัดให้เข้ารูป ทำให้การพัฒนาห้องตรวจนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบตามหลักการออกแบบของ CDC (Centers of Disease Control and Prevention) สหรัฐอเมริกา  โดยใช้การทดสอบตามมาตรฐาน ISO 14644-3 ในระดับสากล”

สำหรับศักยภาพหรือประสิทธิภาพนวัตกรรมห้องตรวจคัดกรองเคลื่อนที่ สามารถควบคุมการไหลเวียนอากาศเพื่อป้องการแพร่กระจายของเชื้อจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่ง หากแต่ยังคำนึงถึงค่าความชื้น สัมพัทธ์ ความดัน อุณหภูมิ และอากาศที่ปลอดเชื้อที่ทั้งหมดต้องถูกควบคุมได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเทคโนโลยี Climatix IC ของซีเมนส์ตอบโจทย์ตรงนี้โดยใช้อุปกรณ์คุณภาพสูงและโปรแกรมที่ถูกออกแบบ สำหรับงานเฉพาะทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบกรองอากาศเข้าและออกถึง 3 ชั้น เพื่อให้มั่นใจว่าไวรัสโควิด – 19 ไม่สามารถเล็ดลอดออกไปได้ แนวคิดการพัฒนาระบบ Modular ทำให้สามารถจัดสรรพื้นที่ ขั้นตอนการใช้งานและการควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถผลิตเพิ่มเติมเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานทั้งภาคสาธารณสุข ภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เวลาในการผลิตเพียง 1 เดือนเท่านั้น ซึ่งนับว่าเร็วกว่าระบบอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน